Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vodní tok Bečva
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10100043

 

  • Vodní toky ve správě vlastníhů HOZ
Vodní tok Císařovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10191837

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10206953

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10205736

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10195825

 

Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072/2
ID toku: 10198582