Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Černá u Bohdanče 156, pošta Lázně Bohdaneč 533 41
Tel.: 606 660 239
E-mail: obec.cerna@cerna-u-bohdance.cz
Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Sikmund Otto
Tel: 466 859 321
E-mail: Otto.Sikmund@mmp.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Ing. Jana Hroudová
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra