Hladinoměry - Černá u Bohdanče

Černá u Bohdanče (Černská strouha)

Vodočet hlásného profilu je umístěn na levém svislém břehu na návodní straně silničního mostu č. 32225-1, druhý pak přímo za mostním objektem.

Němčice (Labe)

Hlásný profil kat. A je umístěný v jižní části katastru obce Dříteč na pravém břehu Labe za silničním mostem. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: hranice okresu - Pardubice. Profil je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.