Hladinoměry - Černá u Bohdanče

Černá u Bohdanče (Černská strouha)

Vodočet hlásného profilu je umístěn na levém svislém břehu na návodní straně silničního mostu č. 32225-1, druhý pak přímo za mostním objektem.

Němčice (Labe)

Profil umístěný u mostu  na silnici Němčice - Dříteč, pravý břeh. Ve správě ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je od hranice okresu Pardubice/Hradec Králové po město Pardubice.