Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Černá u Bohdanče a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Pardubice Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Tel.: 466 868 240
Příslušný správce vodních toků Povodí Labe, státní podnik na území obce Černá u Bohdanče

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Černá u Bohdanče, které spravuje Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Labe 10100002 1-03-04-0320
1-03-04-0451
Černská (Černá) strouha 10100459 1-03-04-0440
Bezejmenný p. 10174501 1-03-04-0440
Bezejmenný p. 10174498 1-03-04-0440