Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Ing. Miroslav Honěk Ke koupališti 4, 747 94 Děhylov 724 180 362

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
SDH Děhylov - starosta SDH Bohuslav Slavík Starý kopec 25/4, 747 94 Děhylov 724 180 361

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Otočný bagr, traktor bagr, nákladní auta Chybík Miroslav Provozovna Děhylov - Pionýrská 1021/9, 74801 Hlučín 603 431 065
Čerpadlo SDH Děhylov - starosta SDH Bohuslav Slavík Porubská 42, 747 94 Děhylov 724 180 361

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Děhylov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba   Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Místo ubytování Výstavní 13a, 747 94 Děhylov Ing. Miroslav Honěk 724 180 362  20 ---
Kulturní dům Místo stravování Výstavní 155/13, 747 94 Děhylov Pavel Hančil 777 655 656 --- 50