Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Děhylov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 1064/54, 747 05 Opava


Přímý výkon správy toku:
VHP Opava, Kolofíkovo nábř. 1064/54, 747 05 Opava - správce VT na území obce Děhylov R. Hruška - tel.: 606 721 008

V této podkapitole jsou vypsány  jen vodní toky protékající intravilánem obce Děhylov anebo vodní toky, které mohou způsobit bezprostřední ohrožení intravilánu obce.

Vodní tok Opava
Číslo hydrologického pořadí: 4-02-03-023
ID toku: 10100014

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 738 01

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek - správce VT na území obce Mgr. Schönwälder Martin, tel.: 956 951 218
Vodní tok Děhylovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-02-03-023
ID toku: 10210165

 

  • Vodní toky ve správě ostatních vlastníků (Státní pozemkový úřad a další)
Správce:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-02-03-023
ID toku: 10217963