Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Tel.: 595 057 028
E-mail: urad@dehylov.cz
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 020 211, 595 020 233
E-mail: podatelna@hlucin.cz, praskova@hlucin.cz
28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
Tel.:  595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezky.cz