Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Pavel Mana 571 647 166 724 179 039

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Pavel Laža
Karel Kuběna
Dalibor Kubják
Josef Bartošek
Radek Vavřín
Antonín Vavřín
Petr Španihel

 

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)

traktory

Zdeněk Růčka   
Bagry, nakladače, nákladní automobily, dodávky a další mechanizace Petr Vojkůvka
osobní automobily Obec Dolní Bečva 340 724 179 039
hasičská technika JSDH obce Dolní Bečva 340 - hasičská zbrojnice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Bečva

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ a MŠ obce Nouzové ubytování a stravování Dolní Bečva 578   Michaela Vašutová - ředitelka 571 751 212   289 410
Sportstadion obce Shromaždiště a nouzové ubytování  Dolní Bečva 618   Eva Vašková - správcová 608 757 223     23 -

 

  

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Dolní Bečva - obchod s potravinami a smíšeným zbožím (Jednota Vsetín, s. d.) Dolní Bečva 658 (Smetanova 1110, Vsetín)  Ludmila Fiurášková  571 647 210

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Vsetín, a. s., Provoz Rožnov pod Radhoštěm Zátiší 1104, Rožnov pod Radhoštěm  Tomáš Martinák  731 454 753, 571 654 660