Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Tel.: 571 647 168, 724 179 039 (starosta)
E-mail: starosta@dolnibecva.cz 
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 661 102, 739 503 659 (tajemník PK)
E-mail: vera.sulova@roznov.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail:
jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.