Hladinoměry - Dolní Bečva

Dolní Bečva - Dolní Rozpitský potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Vodoměrná stanice hlásného profilu se nachází na návodní straně silničního mostu přes vodní tok Dolní Rozpitský potok poblíž č. p. 313 a 525. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Dolní Bečva - Horní Rozpitský potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Profil se nachází na mostě přes vodní tok Horní Rozpitský potok u č. p. 497. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Horní Bečva - u potoku Liščí

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Horní Bečva se nachází na mostě u soutoku s Liščím potokem u domu č. p. 210. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.  Příjemce varovných SMS je starosta obce Horní Bečva. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Horní Bečva povodňovým orgánům ORP Rožnov pod Radhoštěm a obci Prostřední Bečva.

Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kategorie B, který je ve správě ČHMÚ Ostrava, se nachází na mostě u ČS PHM v blízkosti Tesly, na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Platnost SPA je pro úsek toku Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm.