Srážkoměry - Dolní Bečva

Dolní Bečva

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě obce Dolní Bečva byla instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření Dolní Bečva. Stanice se nachází na oploceném pozemku vodojemu (parcela č. 779/2). Stanici provozuje obec Dolní Bečva.

Hutisko-Solanec

V obci Hutisko-Solanec je srážkoměr umístěn v areálu obecního úřadu. Srážkoměr je nevyhřívaný (v provozu březen - listopad). Provozovatelem je obec Hutisko-Solanec.

VD Horní Bečva

Srážkoměr se nachází u vodní nádrže Horní Bečva. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. 

Vigantice - Na Suši

Srážkoměrná stanice ve správě obce Vigantice se nachází v části Hájenka.