Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil (neveřejný)
Marek Kratochvíl (starosta) 482 341 060
Marcela Kolenkárová (místostarostka) 774 776 001
Petr Sivák   

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Petr Sivák
Milan Horáček
David Domián

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

Traktor, návěs, CAS 16, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorová pila

Obec Dolní Řasnice Marek Kratochvíl
Čelní nakladač Vlastimil Bartoš Vlastimil Bartoš

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Řasnice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Dolní Řasnice Shromáždění a nouzové ubytování a stravování Dolní Řasnice 270 Mgr. Václava Melicharová 75 75
KD Koruna Shromáždění a nouzové ubytování a stravování Dolní Řasnice 153 Marek Kratochvíl 20 50
Kabiny hřiště Shromáždění a nouzové ubytování a stravování   Milan Horáček 10 20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Smíšenka U Čápů Dolní Řasnice 125 Marek Kratochvíl 

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Objekt Adresa Kontaktní osoba Telefon E-mail
FVS, a. s. Zahradní 768, 464 01 Frýdlant Ing. Petr Olyšar 482 312 122 fvs@fvs.cz