Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Řasnice 153, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 341 060
E-mail: o.u.d.rasnice@volny.cz
T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Tel: 488 886 111
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz

Oddělení životního prostředí - Petra Oulehlová
Tel: 488 886 907
E-mail: petra.oulehlova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel.: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství - Ing. Karel Pop
Tel: 485 226 423
E-mail: karel.pop@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.