Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Řasnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ředitel závodu: Ing. Jaroslav Jaroušek, tel.: 483 366 301

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavel Šenk, tel.: 485 107 279
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Dolní Řasnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Řasnice 10100456 2-04-10-020/1 0,000 - 18,734
Bezejmenný tok 10185050 2-04-10-020/1 0,000 - 3,012
Bezejmenný tok 10185027 2-04-10-020/1 0,000 - 1,674
Bezejmenný tok 10185061 2-04-10-020/1 0,000 - 1,422
Od silnice 10122253 2-04-10-020/1 0,000 - 1,329
Bezejmenný tok 10185037 2-04-10-020/1 0,000 - 1,306
Bezejmenný tok 10184972 2-04-10-018 0,000 - 1,212
Bezejmenný tok 10185060 2-04-10-020/1 0,000 - 1,097

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08
 
Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, 500 08

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Ondřej Černohouz, tel.: 725 627 764, email: Ondrej.Cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Dolní Řasnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Arnoltický p. 10185156 2-04-10-025 0,000 - 6,904
Přítok Řasnice od kóty 512 10185039 2-04-10-020/1 0,000 - 2,529