Hladinoměry - Dolní Řasnice

Dolní Řasnice (Řasnice)

Hladinoměr se nachází pod názvem M2 Most u Rajchrtů, u č. p. 128. Vývoj stavu hladiny na vodočetné lati sleduje povodňový orgán obce Dolní Řasnice. Stupně povodňové aktivity jsou sledovány na vodočetné lati, kde jsou vyznačeny římskými číslicemi. Povodňový orgán obce Dolní Řasnice dále informace o dosažení jakékoliv hodnoty SPA obce ležící níže na toku a to Krásný Les a případně město Frýdlant. Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Řasnice.