Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dolní Řasnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Řasnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem je Řasnice. Vodní tok Řasnice pramení na severovýchodním úbočí vrchu Vyhlídka v 422 m n. m. na katastru obce Horní Řasnice. Celková délka toku je 16,3 kilometrů. Ústí do Smědé ve Frýdlantu v 280 m n. m. Celková plocha povodí činí 32,3 km2

Vodní toky na území obce Dolní Řasnice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Řasnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Frýdlant – Řasnice 0 0,36  6,02 --- 16,9 23,5 --- 43,6 54,5

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dolní Řasnice

Přehled vodních děl na území obce Dolní Řasnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dolní Řasnice se nachází 4 vodní nádrže na přítocích Řasnice. Svým charakterem mohou zmírnit odtok při přívalových povodních. Na levostranných přítocích Řasnice se jedná o rybník Lipák a bezejmenný rybník v obci nad č. p. 266. Jižně od hřiště najdeme vodní nádrž ve správě obce Dolní Řasnice.