Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Dolní Řasnice.

Osoby na území obce Dolní Řasnice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V obci Dolní Řasnice může dojít k znepřístupnění hlavní komunikace v obci (silnice III. třídy č. 2911) ze směru Frýdlant na několika místech. Při Q20 hrozí dopravní omezení silnice nad obecním úřadem (č. p. 335) v celé délce až téměř k domu č. p. 25 (p. Havránek). Dále potom v okolí mostu u Neumaierů (č. p. 96). Při Q100 je zde hrozba zaplavení komunikace na západě obce, směrem na Krásný Les, okolo mostu č. 2911-7 u č. p. 134. Při zaplavení hlavní silnice se dá využit síť postranní místní komunikace. Přesné objízdné trasy však budou voleny operativně dle aktuálního ohrožení předsedou povodňové komise a v součinnosti s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území obce Dolní Řasnice
Objízdné trasy na území obce Dolní Řasnice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.