Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Lenka Růžičková starostka  516 472 204

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Jiří Dvořák  724 506 444

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)

čerpadlo DS-16 (rok výroby 1953),

přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS (1959),

Avie 30 (1978) s přenosnou stříkačkou PS 12,

přenosná stříkačka PS 18 (pro požární sport)

JSDH obce Radek Kovář

kalové čerpadlo 1x,

pytle s pískem 200x,

malý nákladní automobil 1x,

bagr 1x

obec Drnovice

SEDOS doprava, a.s.

František Slavíček
traktor 1x, bagr 2x

SEDOS doprava, a. s.

Milan Šamšula

Milan Šamšula

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Drnovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sokolovna shromaždiště a nouzové ubytování Drnovice 42, 679 76 paní Smejkalová

723 526 125

30 --
Základní škola a Mateřská škola Drnovice shromaždiště, nouzové ubytování Drnovice 60, 679 76 Ing. Miloslava Brachová

739 004 459

150 --
Základní škola a Mateřská škola Drnovice - jídelna stravování Drnovice 196, 679 76 Jana Dokonalová

516 472 327

-- 150

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Drnovice

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. (cisterny) 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice Ing. Pavel Mikulášek 516 427 213

 

Nouzové zásobování potravinami na území obce Drnovice

Subjekt Adresa Telefon
COOP Jednota Drnovice 206, 679 76 601 563 739