Hladinoměry - Drnovice

Kunštát - Sychotín (Petrůvka)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na katastru místní části Sychotín u č.p. 83. Jeho provozovatelem je město Kunštát.

Zbraslavec (soutok Petrůvky a Úmoří)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází u č.p. 44 - naproti obecnímu úřadu v obci Zbraslavec. Provozovatelem je obec Zbraslavec.

Zbraslavec (Úmoří)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostě u domu č. p. 16, na pozemku 579/11, přibližně 1,5 km protiproudně od intravilánu Drnovic. Vodoměrná stanice je opatřena ultrazvukovou sondou. Součástí hlásného profilu je také vodočetná lať. Provozovatelem je obec Drnovice.