Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Drnovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Vedení: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 301, 739 531 550
E-mail: libor.strakos@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Drnovice:
Rajon 214 – Ing. Tomáš Hájek
Tel.: 956 942 357, 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány všechny vodní toky na území obce Drnovice. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Úmoří 10200066 4-15-02-0420-0-00 | 4-15-02-0440-0-00
Lhotka 10197829 4-15-02-0440-0-00
bezejmenný tok  10200737 4-15-02-0440-0-00
PP Lhotky v km 2,4 10196681 4-15-02-0440-0-00

    

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10196100 4-15-02-0440-0-00
bezejmenný tok 10192562 4-15-02-0440-0-00