Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Drnovice 102, 679 76 Drnovice u Lysic
Tel.: 516 472 204, 724 185 517 (kancelář)
E-mail: obec@drnovice.cz
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 488 600
E-mail: epodatelna@boskovice.cz

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru - Bc. Ing. Leona Fialová
Tel.:
 516 488 650

E-mail: leona.fialova@boskovice.cz

Vodní hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Michal Lukeš
Tel.: 516 488 658

E-mail: michal.lukes@boskovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Mojmír Pehal
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz