Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Název Umístění srážkoměru
I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Habrovany k.ú. Olšany 10 mm  30 mm 30 mm 50 mm

Vzhledem ke členitosti terénu v okolí obce Habrovany bylo nutné instalovat novou srážkoměrnou stanici, která slouží pro informování obce o aktuálních srážkových úhrnech. Jedná se o:
  • srážkoměrnou stanici Habrovany » (nachází se za severním okrajem intravilánu obce Habrovany, v k. ú. Olšany).
Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány i další nejbližší srážkoměrné stanice. Jedná se o:
  • srážkoměrnou stanici Bukovinka » (nachází se v obci Bukovinka nedaleko Vyškova v nadm. výšce 524 m n. m.),
  • srážkoměrnou stanici Dinopark » (je umístěn na zahradě hvězdárny v Dinoparku Vyškov),
  • srážkoměrnou stanici Ježkovice » (nachází se na střeše budovy obecního úřadu Ježkovice),
  • srážkoměrnou stanici Podolí » (je umístěna na oploceném hlídaném pozemku za domem s pečovatelskou službou ve střední části obce Podolí)
  • srážkoměrnou stanici Velešovice » (je umístěn v areálu vodojemu VaK Vyškov v oblasti pod vrchem Stará hora).

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu obce v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území obce Habrovany

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.