Hladinoměry - Horní Němčí

Horní Němčí (Okluky)

Hlásný profil kategorie C se nachází v jižní části intravilánu obce na mostě č. 05417-4. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).