Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Horní Němčí je při povodni ohrožováno zhruba 34 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řeky Okluky, které trvale obývá zhruba 81 obyvatel. Kromě těchto budov leží v záplavovém území několik dalších domů, které dle zkušeností z předchozích let ohroženy nebyly. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

Na území obce se nachází jeden objekt, který by mohl být při přívalové povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Následující objekty v záplavovém území, nebo jeho blízkosti, mohou být při povodni zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa
zemědělské družstvo Agro Okluky, a.s.  

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Horní Němčí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Horní Němčí u předsedy povodňové komise obce.