Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherský Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Horní Němčí.

Osoby na území obce Horní Němčí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice III/5417 podél toku Okluky. V případě potřeby povede objízdná trasa po vedlejších komunikacích intravilánem obce. »

Dopravní omezení na území obce Horní Němčí

Název Popis omezení Vodní tok (ř. km)
Horní Němčí - silnice III/5417 Uzavírka silnice při zaplavení tokem Okluky (Q100 / přívalová povodeň). Objížďka vede po vedlejších silnicích v obci. Okluky (27,7)
Horní Němčí - silnice III/5417 Uzavírka silnice při zaplavení tokem Okluky. Objížďka vede po vedlejších silnicích v obci. Okluky (26,8)

Objízdné trasy na území obce Horní Němčí

Název Popis trasy
Horní Němčí Objížďka zaplavené silnice v intravilánu obce po místních komunikacích a záhumeních.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.