Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Němčí 113, 687 64 Slavkov
Tel.: 572 648 821
E-mail: obec@horninemci.cz
Ul. Nerudova 193, 688 17 Uherský Brod
Tel: 572 805 270
Fax: 572 805 112
E-mail: podatelna@ub.cz

Vedoucí oddělení - Ing. Petr Šimčík
Tel: 572 805 270
E-mail: petr.simcik@ub.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra