Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Starosta obce - Lumír Kreisl Horní Němčí 376

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Josef Dufka Horní Němčí 224

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
čerpadlo, technika SDH SDH Horní Němčí  
stavební technika Hokr UB, s.r.o. Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
zemědělská technika Agro Okluky, a.s. Nivnická 839, Dolní Němčí

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Horní Němčí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Obecní úřad Místo náhradního ubytování Horní Němčí 113 Lumír Kreisl
Myslivecká chata Hubertka Místo náhradního ubytování Lokalita Lásky František Bahula