Charakteristika zájmového území

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy v SO ORP Uherský Brod. Obec leží na úpatí Bílých Karpat (náleží do CHKO Bílé Karpaty) pod Velkou Javořinou v nadmořské výšce 340 m. Krajina obce a celého okolí je velmi rozmanitá. Je tvořena směsí luk, polí, hájů a hlubokých lesů Bílých Karpat.  Velikost obce činí 17,96 km2, z toho cca 53 % tvoří zemědělská půda, 38 % lesy, 1 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 7 % ostatní plochy. V katastru se nachází několik chráněných lokalit, např. PR Drahy a PP Bahulské jámy. K 31. 12. 2013 bylo v obci evidováno 830 obyvatel.

 

Obec Horní Němčí na leteckém snímku

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Území obce pak řadíme do celku Bílé Karpaty, podcelku Javořinská hornatina, okrsek Suchovská vrchovina. Protáhlé území obce se od jihu k severu svažuje. Nejvyšší bod území je kopec Lesná (696 m n. m.) u jižního okraje katastru. Z hlediska složení a tektonické stavby se území vyznačuje druhohorními jílovci a pískovci typickými pro karpatský flyš.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do teplé podoblasti T2

Charakteristika chladné podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50