Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště


Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Okluky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10100150

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10440347

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10192015

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10190408

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Horní Němčí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok LP Okluky  č. 19 v km 26,2
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-005
ID toku: 10196440