Hladinoměry - Horní Ředice

Dolní Ředice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice Dolní Ředice (Ředický potok) se nachází pod mostní konstrukci na parcele číslo 36/158. Dochází zde velmi často k rozlití vody Ředického potoka a následnému zaplavení území. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Ředice a Horní Ředice. O povodňové situaci bude obec Dolní Ředice informovat obec Choteč, ležící níže na vodním toku.

Holice (Ředický potok)

Hladinoměrná stanice pro měření stavu hladin je instalována pod mostní konstrukcí na pozemku číslo 2430/2. Dochází zde ke slévání vody do Ředického potoku z přívalových dešťů z polí od Poběžovic, Kamence, Koudelky a Velin. Následně dochází k vylití vody z koryta a zaplavení oblasti. Profil monitoruje hlídková služba města Holice. Hladinoměrná stanice zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí Horní Ředice a Dolní Ředice.