Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Horní Ředice.

Osoby na území obce Horní Ředice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Ředického potoka (silnice III/29817) a ostatních místních komunikací. Většinou dochází k zneprůjezdnění silnice III třídy v úseku Horní Ředice – Choteč. Pro náhradní trasu lze využít silnici první třídy č. 35 táhnoucí se ve směru na Holice nebo v opačném směru na Sezemice. Na tuto silnici se jde napojit z více místních komunikací obce Horní Ředice. Přesná objízdná trasa bude volena operativně dle aktuálního ohrožení.  »

 

Dopravní omezení na území obce Horní Ředice

Název omezení Popis omezení Vodní tok
Horní Ředice Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Ředického potoka (silnice III/29817) a ostatních místních komunikací. Ředický potok
Horní Ředice Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Ředického potoka (silnice III/29817) a ostatních místních komunikací. Ředický potok

Objízdné trasy na území obce Horní Ředice

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
Objízdná trasa Horní Ředice Jako náhradní trasu lze využít silnici I/35 táhnoucí se ve směru na Holice nebo v opačném směru na Sezemice. Na tuto silnici se jde napojit z více místních komunikací obce Horní Ředice. Přesná objízdná trasa bude volena operativně dle aktuální potřeby.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.