Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

 

Vodní tok Ředický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-024, 1-03-01-026
ID toku: 10100457

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. 

Vodní tok Hluboký p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-025, 1-03-01-024, 1-03-01-026
ID toku: 10172211

 

Vodní tok * (levý přítok Hlubokého potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-025
ID toku: 10172233

 

  • Správce vodních toků HOZ a ostatní
Vodní tok * (pravý přítok Ředického potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-026
ID toku: 10172236

 

Vodní tok * (bezejmenný tok)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-085
ID toku: 10172910

 

  • Další vodní toky ve správě vlastníků HOZ:

             ID: 10172239
             ID: 10172232