Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice 
Tel.: 466 681 966, 466 682 464 
E-mail: obec@horniredice.czzuzana.bolehovska@horniredice.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra