Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice 
Tel. : 466 681 966, 466 682 464
E-mail: obec@horniredice.cz
Holubova 1, 534 01 Holice
Tel.: 466 741 211
Fax: 466 741 206
E-mail: holice@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 113   
E-mail: posta@posta.kr-pardubicky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.