Hladinoměry - Hradec-Nová Ves

Mikulovice (Bělá)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části intravilánu obce Mikulovice na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok se Staříčem - státní hranice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Písečná (Bělá)

Hlásný profil kat. C (hladinoměrné čidlo) se nachází v centrální části obce Písečná u lávky přes Bělou blízko domu č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně je na středovém pilíři mostu pod lékárnou připevněna vodočetná lať.
Majitelem a provozovatelem je obec Písečná.