Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hradec - Nová Ves 12, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
Tel.: 584 423 086
E-mail: obec@hradec-novaves.cz
Masarykovo nám.1/167, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 498 151
E-mail: posta@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.