Srážkoměry - Hradec-Nová Ves

Mikulovice u Jeseníka (Povodí Odry, státní podnik)

Srážkoměrná stanice je umístěna na hlásném profilu Mikulovice (Bělá) v západní části intravilánu obce Mikulovice na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká.
Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik. 

Písečná (u Jeseníka)

Srážkoměrná stanice se nachází v centrální části obce Písečná na budově obecního úřadu.
Provozovatelem je obec Písečná.