POVODŇOVÝ PLÁN obce Hradec-Nová Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/07446/2019/922/45.22; ze dne 03. 05. 2019
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/001918/2019; ze dne 09. 05. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚT/61844/2014; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 05. 2019
offline verze 20. 05. 2019
digitalizovaná verze 20. 05. 2019
databáze POVIS 20. 05. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i