Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hradec - Nová Ves

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hradec - Nová Ves a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Tok Bělá je významným vodohospodářským tokem a jedná se o páteřní tok Jesenicka. Bělá pramení ve Videlském sedle ve výšce 880 m n.m., odtéká z hor na sever, od Jeseníku mění směr na severovýchod, protíná státní hranice ČR-Polsko u Mikulovic v 307 m n. m. a ústí do Kladské Nisy (levý přítok Odry). Celková plocha povodí Bělé je na území ČR 271 km2, v Polsku 113 km2, délka toku v ČR 32,8 km, celkem 54,9 km, průměrný roční průtok u státní hranice je 4,32 m3. s-1. Největším přítokem Bělé je Staříč (plocha povodí 53,4 km2), který ústí zleva v ř. km 16,633. Nad Staříčem má Bělá plochu povodí 118,3 km2.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bělá

Místo profilu Plocha povodí N-leté průtoky [m3/s]
[km2]1251020501007/97
Nad Staříčem 118,30 15,9 27,3 48,3 68,6 93,6 133 170 216
Pod Staříčem 171,62 22,1 36,4 61,6 85,6 114 159 199 --
Nad Chebzím 201,21 26,2 42,7 71,6 99,1 131 181 226 --
Nad Olešnicí 229,92 29,6 48,2 80,2 110 145 200 248 335
Pod Olešnicí 268,24 33,4 54,0 89,3 122 160 219 271 --

 

Vodní toky na území obce Hradec - Nová Ves


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Hradec - Nová Ves

Přehled vodních nádrží na území obce Hradec - Nová Ves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Hradec - Nová Ves se nachází 4 vodní nádrže. V Nové Vsi se nachází soukromý rybník, dále v Hradci jsou vybudovány 2 náhony a na bezejmenném vodním toku leží vodní nádrž, která byla vybudovaná jako protipovodňové opatření.