Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Hradec - Nová Ves.

Osoby na území obce Hradec - Nová Ves budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení, znečištění a následnému uzavření místní komunikace III / 4551 v Nové Vsi (Vodní tok 10215743) a místní komunikace 2c u rybníka v Hradci (Vodní tok 10210410). Objízdné trasy je možné vést směrem na Mikulovice či Supíkovice (v případě zneprůjezdnění komunikace v Nové Vsi) a směrem na Široký Brod přes silnici I /44 (v případě zneprůjezdnění komunikace v Hradci) »
Dopravní omezení na území obce Hradec - Nová Ves
Objízdné trasy na území obce Hradec - Nová Ves

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.