Hladinoměry - Ivanovice na Hané

Chvalkovice na Hané (Pustiměřský potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostní konstrukci přes Pustiměřský potok na ř. km 1,0 na silnici 43313 při výjezdu z obce Chvalkovice na Hané směrem na Ivanovice na Hané. Provozovatelem je město Ivanovice na Hané.

Ivanovice na Hané - ul. Osvoboditelů (Haná)

Vodočetná lať je umístěna na pravém břehu návodní strany silničního mostu č. 428-004 přes vodní tok Haná na ř. km 23, na komunikaci Osvoboditelů. Hladinoměr kategorie C je ve správě města Ivanovice na Hané.

Pustiměř (Pustiměřský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě města Ivanovice na Hané je umístěn na mostní konstrukci (ev. č. 4281-1) mezi obcí Pustiměř a městem Ivanovice na Hané.

VD Opatovice - odtok (Malá Haná)

Hlásný profil se nachází na levém břehu nedaleko hráze. Provozovatel stanice je Povodí Moravy, s.p. - Brno.

Vyškov (Haná)

Hlásný profil kategorie B se nachází na levém břehu Hané ve městě Vyškov na ulici Mlýnská - v těsné blízkosti aquaparku. Profil je ve správě ČHMÚ.