Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého náměstí 796/11, 683 23 Ivanovice na Hané
Tel.: 517 363 251
E-mail: mesto@ivanovicenahane.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 540
Fax: 517 301 300
E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 652 685
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra