Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Ve správním území města Ivanovice na Hané je při zvláštní povodni, přesahující Q100 (při havárii VD Opatovice), ohrožováno zhruba 600 budov, které trvale obývá zhruba 1 550 obyvatel, z toho na obec Chvalkovice připadá asi 75 budov, trvale obývanými zhruba 100 obyvateli, zbytek připadá na město Ivanovice na Hané. V záplavovém území Q100 je ve správním území města Ivanovice na Hané celkem ohroženo 32 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty v záplavovém území Q100.

Vodní tok Říční km Katastrální území Objekt Ulice Číslo popisné Počet budov
Haná 22,90 Ivanovice na Hané Obytné domy Wolkerova 690 2
Haná 23,10 Ivanovice na Hané Obytné domy Malinovského 766, 767, 772, 769, 873, 768 6
Haná 23,15 Ivanovice na Hané Obytné domy Nová 836, 838, 845, 846, 848, 850, 851, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864 15
Haná 22,80 Ivanovice na Hané Obytný dům Osvoboditelů 586 1
Haná 22,75 Ivanovice na Hané Obytné domy Družstevní 634, 670, 410, 408, 770, 868, 869 7
Haná 19,35 Chvalkovice na Hané Zem. družstvo ZOD

Chvalkovice

na Hané

230 1
Ohrožené objekty na území města - agregované (> Q100)

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků ve správním území Ivanovic na Hané se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se Zemědělské družstvo ZOD Chvalkovice na Hané, ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, Bioveta, a. s., ČOV Ivanovice na Hané, u kterých může v případě zaplavení dojít k úniku látek biologického charakteru. A dále se jedná o Čerpací stanici MOL, u níž jsou ohrožujícími látkami pohonné hmoty a maziva. »

Jižně od města Ivanovice na Hané se nachází bývalá skládka tuhého komunálního odpadu. »

Ohrožující objekty na území města Ivanovice na Hané.

Objekt Vodní tok Říční kilometr Provozovatel
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Haná  19,35 ZOD Haná, Švábenice 348
Bioveta, a. s. Haná  22,50 Bioveta, a.s.
ČOV Ivanovice na Hané Haná  22,00 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Čerpací stanice MOL Haná  22,00 MOL Česká republika, s.r.o.                
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, farma Ivanovice na Hané Haná 22,07 ZOD Haná, Švábenice 348
Bývalá skládka TKO (dle SEKM - 24 Ivanovice na Hané) - - Město Ivanovice na Hané
Ohrožující objekty na území města Ivanovice na Hané
Kontaminovaná místa na území města Ivanovice na Hané

Ohrožené»ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Ivanovice na Hané.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Ivanovice na Hané u předsedy povodňové komise města.