Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Ivanovice na Hané a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
 • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
VHP Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy,s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Ivanovice na Hané, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Haná
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-024, 4-12-02-030
ID toku: 10100123

  

Vodní tok Pustiměřský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-029, 4-12-02-027
ID toku: 10206271

 

Vodní tok Chvalkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-029
ID toku:  10204083

 

Vodní tok Rumza
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-024
ID toku:  10190821

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-24
ID toku:  10187927

 

Vodní tok Drysický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-028
ID toku:  10195788

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-029
ID toku:  10197965
 •  

  Vodní tok Bezejmenný potok
  Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-022
  ID toku:  10197635

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
  Správce:
  Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

  Přímý výkon správy toku:
  ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín – vedoucí správy toků: Ing. Pavel Pernica

  V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Ivanovice na Hané, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

  Vodní tok Švábenický potok
  Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-025
  ID toku: 10203367