Srážkoměry - Ivanovice na Hané

Dinopark

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě hvězdárny (č. p. 721). Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází na ulici Havlíčkova v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m. a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu obce v zemědělském areálu u hráze rybníka. Majitelem a provozovatelem je obec Měrovice nad Hanou.

Rychtářov

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě Mateřské školy (č. p. 100). Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

VD Opatovice

Srážkoměrná stanice je umístěna poblíž odtoku z vodní nádrže Opatovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu hasičské zbrojnice u Obecního úřadu (č. p. 32). Provozovatelem srážkoměru je město Ivanovice na Hané.