Srážkoměry - Ivanovice na Hané

Dinopark

Srážkoměr je umístěn na zahradě hvězdárny. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem je město Vyškov.

Ivanovice na Hané

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu u č. p. 45, v nadmořské výšce 245 m n. m. a spadá do povodí III. řádu - Haná a Morava v úseku od Hané po Dřevnici. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Měrovice nad Hanou

Srážkoměrná stanice ve správě obce Měrovice nad Hanou se nachází v zemědělském areálu, parcelní číslo 720/102, k. ú. Měrovice nad Hanou.

Rychtářov

Srážkoměr je umístěn na zahradě mateřské školy v obci Rychtářov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem - určený k měření tekutých srážek. Provozovatelem je město Vyškov.

VD Opatovice

Srážkoměr je umístěn nedaleko vodní nádrže Opatovice poblíž odtoku z VD Opatovice Malá Haná. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Zelená Hora

Srážkoměrná stanice provozovaná městem Ivanovice na Hané se nachází v areálu hasičské zbrojnice u OÚ v Zelené Hoře.