POVODŇOVÝ PLÁN města Ivanovice na Hané

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR. s.p., správa toků - oblast povodí Moravy
Č. j.: LCR957/002730/2017; ze dne 29. 05. 2017
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: P030311/2017 -419/Ze; ze dne 30. 05. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 36468/2017; ze dne 26. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 02. 2018
offline verze 28. 02. 2018
digitalizovaná verze 28. 02. 2018
databáze POVIS 28. 02. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i