Hladinoměry - Lobendava

Lobendava - jih (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - jih (Luční potok) se nachází na mostní konstrukci u č. p. 111, která je součástí komunikace II/266 v jižní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je složena pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Lobendava.

Lobendava - sever (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - sever (Luční potok) se nachází na betonové mostní konstrukci, která je součástí komunikace III/2671 v severní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Na levém mostním pilíři jsou vyznačeny stupně povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).