Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Lobendava 271, 407 84 Lobendava
Tel.: 412 397 928
E-mail: podatelna@obeclobendava.cz
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Tel.: 412 356 289, 
Tel. operační středisko: 412 356 333
Fax: 412 356 326
E-mail: jiri.latislav@rumburk.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
Fax: 475 200 245
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.