Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště (neveřejná) Telefon
Stanislav Jirásek starostka 602 306 886
Markéta Kraučuková místostarostka 702 024 872
Daniel Ešner zastupitel --
Pavel Obročník zastupitel --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Stanislav Jirásek 602 306 886  
Jan Diessner 777 121 849
p. Janěk  


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor Obecní úřad Lobendava Lobendava 271, 407 84 Lobendava
Škoda 706 RTHP 2ks
Da Renault Master
Motorová pila STIHL
Rozbrus Husqvarna Rescue
JSDH Dolní Poustevna U Letadla 264, 407 82 Dolní Poustevna


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lobendava

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obecní úřad Lobendava Ubytování

Lobendava 271, 407 84 Lobendava

Stanislav Jirásek

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami 

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Potraviny u Hraničáře Lobendava 300, 407 84 Lobendava Jitka Šimůnková