Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště Telefon Mobil
Lenka Hausdorfová starostka 602 306 886
Božena Jurková místostarostka 702 024 872
Miluše Lukácsová  zastupitel --
Miroslav Šimůnek zastupitel --
Jitka Šimůnková zastupitel --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Lenka Hausdorfová 602 306 886
Jan Diessner 777 121 849
p. Janěk --


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Traktor Obecní úřad Lobendava Lobendava 271, 407 84 Lobendava
Škoda 706 RTHP 2ks
Da Renault Master
Motorová pila STIHL
Rozbrus Husqvarna Rescue
JSDH Dolní Poustevna U Letadla 264, 407 82 Dolní Poustevna


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Lobendava

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obecní úřad Lobendava Ubytování

Lobendava 271, 407 84 Lobendava

Lenka Hausdorfová

 

Zabezpečení náhradních zdrojů pitné vody a potravin

Subjekty poskytující náhradní zdroje pitné vody a potravin na území obce Lomnice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Poskytování potravin/pitné vody
Potraviny u Hraničáře Lobendava 300, 407 84 Lobendava Jitka Šimůnková ANO/ANO