Hladinoměry - Lomnice

Lomnice (Lomnický p.)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází v obci Lomnice, na mostku vedoucím přes Lomnický potok u č. p. 134. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. V případě ohrožení obec Lomnice varuje obec Dětřichov nad Bystřicí.

Valšov (Moravice)

Hlásný profil kategorie A provozuje ČHMÚ Ostrava. Umístěný je na řece Moravici před přítokem Kočovského potoka.

Velká Štáhle (Moravice)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Velká Štáhle, na levém břehu Moravice, na mostu u odbočky ke strojírně Stelon. Správcem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.